El

Copyright @ All Rights Reserved

Stef Tech Electric

Petershøjvej 15, 4160 Herlufmagle

 

Telefon: 2616 5840

Email: steftech@surfpost.dk

ELINSTALLATIONER

 

For industrikunder kan vi tilbyde at installere maskinanlæg og etablere forsyning. Ligeledes kan vi tilbyde at projektere og opsætte hovedtavler og undertavler i forbindelse med opbygning af ny produktion.

Vi har erfaring i at projektere og dimensionere samt specificere tavler med styringer og reguleringer til maskinanlæg, og herefter at få dem fremstillet hos en underleverandør, inden de installeres og testes.

Qua vores indsigt i både mekaniske og elektriske systemer og sammenspillet imellem disse løser vi også opgaver med fejlfinding.

 

Vi har erfaring med det elmæssige i forbindelse med flytning af bearbejdningsmaskiner for maskinindustrien fra USA til Danmark, herunder tilpasning af komponenter i tavler så disse kan fungere under danske forhold.

Vi tilbyder at tage ansvar for de elektriske problemstillinger i forbindelse med flytningen fra et sted til et andet, herunder at sikre at de nødvendige strøm og spændingsforhold er til stede. Vi har fx haft ansvaret for nedtagning og test af et maskinanlæg, som skulle rykkes til Brasilien.

 

Hvis du er industrikunde med egen elafdeling og har et periodevist behov for assistance, vil vi gerne hjælpe. Ring gerne og lad os høre hvad dine behov er.

 

For mindre landbrug tilbyder vi også alle former for elarbejde, bl.a. tilslutning af og fejlfinding på maskiner. Vi udfører også femårige eleftersyn, som ønskes af flere forsikringsselskaber.

 

For bolig- og erhvervsejendomme samt offentlige institutioner udføres traditionelt elarbejde i form af vedligholdelse og forbedring af eksisterende installationer, fx udskiftning af stigledninger til nye trefasede systemer. Vi laver også dørtelefons- og brandalarmeringsanlæg. Udskiftning af udtjente belysningsarmaturer til nye LED-armaturer med sensorstyring klarer vi også.